EPEKA Sardinya’daydı

Yürütme Ajansı tarafından kabul edilen, Bosnalı ortağımız BRAVO’nun başvurmuş olduğu Erasmus+ Capacity Building in the Field of Youth projemiz “Structured Learning for Awareness in Media”nın eğitim kursu 26 Temmuz – 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Sassari, İtalya’da gerçekleşti. EPEKA’yı temsilen giden 4 gençlik çalışanı Bosna ve Hersek, İtalya, Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan’dan gelen katılımcılarla birlikte medyanın göçmenler/mülteciler üzerindeki önyargısı ve bunun gençler ve toplum üzerindeki etkisi, ortak ülkelerde göçmen/mülteci problemleri ve göçmen/mülteci konuları ve kitle iletişim araçlarıyla ilgili olarak gençler arasında medya okuryazarlığını teşvik etmek için gençlik STK eyleminin ulusal iyi uygulamalarının paylaşılması konularında çalışmalar yaptılar.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.