EPEKA

Eğitim Programları ve Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği – EPEKA, 16 Mart 2012 tarihinde 57-333840 kütük numarasıyla, Sinop’ta kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Slovenya’da bulunan Scientific and Research association for Art, Cultural-Educational programmes and Technology EPeKa’nın kardeş organizasyonudur. Avrupa ve dünya çapında birçok projede ortaklığımız bulunmaktadır. Hedeflerimiz ve amaçlarımız aynıdır.

EPEKA, her yaştan bireyin; her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarını, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını, insan, çevre, doğa ve sanat sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak gelişmelerini, Cumhuriyetin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesini, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesini, ülke ve dünya barışı ile toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışındaki bireylerle ve sivil toplum örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini amaçlar.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.