Hakkımızda

Eğitim Programları ve Evrensel ve Kültürel Aktiviteler Derneği – EPEKA 16 Mart 2012’de kurulmuştur. Derneğimiz, her yaştan bireyin; her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları  iş  kollarında  yönetime  katılmalarını, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerini, sorunlarının araştırılmasını, çözüm yolları bulunmasını ve destek sağlanmasını, insan, çevre, doğa ve sanat sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak gelişmelerini, Cumhuriyetin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesini, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesini, ülke ve dünya barışı ile toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışındaki bireylerle ve sivil toplum örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini amaçlar.

İrem Ebru Kuru
Başkan
President
Oktay Kuru
Başkan Yardımcısı
Vice President
Gül Özcanoğlu
Sayman
Accountant
Dilek Yaşar
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
Seval Öksüzoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member